Politica de confidentialitate

Această politică de confidențialitate reglementează modul în care Premium Edu Serv SRL colectează, utilizează, menține și prezintă informații colectate de la utilizatori (fiecare, un „Utilizator”) a site-ului http://www.sinpro.ro/curs-foto-incepatori/ („site-ul”). Această politică de confidențialitate se aplică site-ului și tuturor produselor și serviciilor oferite de Premium Edu Serv SRL.

Informații de identificare personale

Putem colecta informații de identificare personală de la utilizatori într-o varietate de moduri, inclusiv, dar fără a se limita la, atunci când utilizatorii vizitați site-ul nostru, aboneaza-te la newsletter, răspunde la un sondaj, completați un formular, și în legătură cu alte activități, servicii , are sau resurse vom face disponibil pe site-ul nostru. Utilizatorii pot fi cerut-o, după caz, numele, adresa de e-mail, numărul de telefon. Utilizatorii pot, totuși, vizitați site-ul nostru anonim. Vom colecta informații de identificare personală de la utilizatori numai în cazul în care prezintă în mod voluntar aceste informații noi. Utilizatorii pot refuza oricând să furnizeze informații personale de identificare, cu excepția faptului că le poate împiedica să se implice în anumite activități legate de teren.

Informații de identificare non-personale

Putem colecta informații de identificare non-personale despre utilizatorii de fiecare dată când interacționează cu site-ul nostru. Informații de identificare non-personale pot include numele browserului, tipul de calculator și informații tehnice despre utilizatorii mijloace de conectare la site-ul nostru, cum ar fi sistemul de operare și furnizorii de servicii de Internet utilizate și alte informații similare.

Cookies din browserul Web

Site-ul nostru poate utiliza „cookies” pentru a îmbunătăți experiența utilizatorului. Browser-ul web-ul utilizatorului plasează cookie-uri pe hard disk lor în scopuri de evidență și, uneori, pentru a urmări informații despre ei. Utilizatorul poate alege să setați browser-ul lor web pentru a refuza cookie-uri, sau pentru a vă avertiza atunci când cookie-urile sunt trimise. În cazul în care acest lucru, rețineți că unele părți ale site-ului să nu funcționeze corect.

Cum folosim informațiile colectate

Premium Edu Serv SRL poate colecta și utiliza Utilizatorii informațiile personale în următoarele scopuri:

– Pentru a îmbunătăți serviciul clienți
Informațiile pe care le oferi ajută să ne răspunde solicitărilor dumneavoastră de servicii pentru clienți și nevoile de sprijin mai eficient.

– Pentru a personaliza experiența de utilizare
Putem folosi informațiile în total a înțelege modul în utilizatorii noștri ca un grup utiliza serviciile și resursele oferite pe site-ul nostru.

– Pentru a îmbunătăți site-ul nostru
Putem folosi feedback-ul dvs. pentru a îmbunătăți produsele și serviciile noastre.

– Pentru a rula o promovare, concurs, studiu sau alte caracteristici site-ului
Pentru a trimite Utilizatorii informații au fost de acord să primească despre subiecte noi că va fi de interes pentru ei.

– Pentru a trimite email-uri periodice
Putem folosi adresa de e-mail pentru a trimite informații de utilizator și actualizări referitoare la comanda lor. Poate fi de asemenea utilizat pentru a răspunde la cereri, întrebări, și / sau alte cererile lor. În cazul în care utilizatorul decide să opteze în lista noastră de discuții, ei vor primi e-mailuri care pot include știri companie, actualizări, informații produs sau serviciu legat, etc. Dacă în orice moment utilizatorul ar dori să vă dezabonați de la primirea email-uri viitoare, vom include detaliate instrucțiuni de dezabonare de la partea de jos a fiecare e-mail sau Utilizator ne pot contacta prin site-ul nostru.

Cum proteja informațiile dumneavoastră

Noi adopta practici de colectare a datelor corespunzătoare, depozitare și prelucrare și măsuri de securitate pentru a proteja împotriva accesului neautorizat, alterarea, divulgarea sau distrugerea informațiilor cu caracter personal, numele de utilizator, parola, informatiile de tranzacție și datele stocate pe site-ul nostru.

Schimbul de informații personale

Noi nu vindem, comerț, sau închiria Utilizatorii informații de identificare personală altora. Putem împărtăși informații demografice agregate generice nu sunt legate de nici o informație de identificare personală cu privire la vizitatorii și utilizatorii cu partenerii nostri de afaceri, de încredere afiliate și agenții de publicitate în sensul prezentate above.We pot utiliza furnizorii terți de servicii pentru a ne ajuta să opereze afacerea noastră și site-ul sau administra activități în numele nostru, cum ar fi trimiterea de newslettere sau anchete. Putem împărtăși informații cu aceste terțe părți pentru aceste scopuri limitate, cu condiția ca ne-ai dat permisiunea dumneavoastră.

Site-uri terțe părți

Utilizatorii pot găsi de publicitate sau alt conținut pe site-ul nostru care se leagă de site-urile și serviciile de parteneri, furnizori, agenții de publicitate, sponsori, licențiatorii și alte părți terțe. Noi nu controlează conținutul sau link-urile care apar pe aceste site-uri și nu sunt responsabile pentru practicile utilizate de site-uri web legate de sau din site-ul nostru. În plus, aceste site-uri sau servicii, inclusiv conținutul și link-uri lor, pot fi în continuă schimbare. Aceste site-uri și servicii pot avea propriilor politici de confidentialitate și politici de servicii pentru clienți. Navigarea și interacțiune pe orice alt website, inclusiv pe site-uri care au un link către site-ul nostru, este supusă termenilor și politici proprii care site-ul lui.

Modificările aduse acestei politici de confidențialitate

Premium Edu Serv SRL are libertatea de a actualiza această politică de confidențialitate în orice moment. Când vom face, vom revizui data actualizată în partea de jos a acestei pagini. Incurajam utilizatorii pentru a verifica frecvent aceasta pagina pentru orice modificare a rămâne informați cu privire la modul în care ajută la protejarea informațiilor personale pe care le colectăm. Recunoașteți și sunteți de acord că este responsabilitatea dumneavoastră de a revizui această politică de confidențialitate periodic și să devină conștienți de modificări.

Acceptarea acestor termeni

Prin folosirea acestui site, sunteți de acceptarea acestei politici și termeni de serviciu. Dacă nu sunteți de acord cu această politică, vă rugăm să nu folosiți site-ul nostru. Utilizarea în continuare a site-ului după afișarea modificărilor aduse acestei politici va fi considerată acceptarea acestor schimbări.

Dacă aveți întrebări despre această politică de confidențialitate, practicile acestui site, sau relațiile cu acest site, vă rugăm să ne contactați la:

Premium Edu Serv SRL
str. Gh. Lazar nr.5, ap.2
300080 Timisoara
România

+4 0256 400 800

cursuri@sinpro.ro

Acest document a fost actualizat ultima dată la 13 iulie 2016.

 

English

This Privacy Policy governs the manner in which Premium Edu Serv SRL collects, uses, maintains and discloses information collected from users (each, a „User”) of the http://www.sinpro.ro/curs-foto-incepatori/ website („Site”). This privacy policy applies to the Site and all products and services offered by Premium Edu Serv SRL.

Personal identification information

We may collect personal identification information from Users in a variety of ways, including, but not limited to, when Users visit our site, subscribe to the newsletter, respond to a survey, fill out a form, and in connection with other activities, services, features or resources we make available on our Site. Users may be asked for, as appropriate, name, email address, phone number. Users may, however, visit our Site anonymously. We will collect personal identification information from Users only if they voluntarily submit such information to us. Users can always refuse to supply personally identification information, except that it may prevent them from engaging in certain Site related activities.

Non-personal identification information

We may collect non-personal identification information about Users whenever they interact with our Site. Non-personal identification information may include the browser name, the type of computer and technical information about Users means of connection to our Site, such as the operating system and the Internet service providers utilized and other similar information.

Web browser cookies

Our Site may use „cookies” to enhance User experience. User’s web browser places cookies on their hard drive for record-keeping purposes and sometimes to track information about them. User may choose to set their web browser to refuse cookies, or to alert you when cookies are being sent. If they do so, note that some parts of the Site may not function properly.

How we use collected information

Premium Edu Serv SRL may collect and use Users personal information for the following purposes:

  • – To improve customer serviceInformation you provide helps us respond to your customer service requests and support needs more efficiently.
  • – To personalize user experienceWe may use information in the aggregate to understand how our Users as a group use the services and resources provided on our Site.
  • – To improve our SiteWe may use feedback you provide to improve our products and services.
  • – To run a promotion, contest, survey or other Site featureTo send Users information they agreed to receive about topics we think will be of interest to them.
  • – To send periodic emailsWe may use the email address to send User information and updates pertaining to their order. It may also be used to respond to their inquiries, questions, and/or other requests. If User decides to opt-in to our mailing list, they will receive emails that may include company news, updates, related product or service information, etc. If at any time the User would like to unsubscribe from receiving future emails, we include detailed unsubscribe instructions at the bottom of each email or User may contact us via our Site.

How we protect your information

We adopt appropriate data collection, storage and processing practices and security measures to protect against unauthorized access, alteration, disclosure or destruction of your personal information, username, password, transaction information and data stored on our Site.

Sharing your personal information

We do not sell, trade, or rent Users personal identification information to others. We may share generic aggregated demographic information not linked to any personal identification information regarding visitors and users with our business partners, trusted affiliates and advertisers for the purposes outlined above.We may use third party service providers to help us operate our business and the Site or administer activities on our behalf, such as sending out newsletters or surveys. We may share your information with these third parties for those limited purposes provided that you have given us your permission.

Third party websites

Users may find advertising or other content on our Site that link to the sites and services of our partners, suppliers, advertisers, sponsors, licensors and other third parties. We do not control the content or links that appear on these sites and are not responsible for the practices employed by websites linked to or from our Site. In addition, these sites or services, including their content and links, may be constantly changing. These sites and services may have their own privacy policies and customer service policies. Browsing and interaction on any other website, including websites which have a link to our Site, is subject to that website’s own terms and policies.

Changes to this privacy policy

Premium Edu Serv SRL has the discretion to update this privacy policy at any time. When we do, we will revise the updated date at the bottom of this page. We encourage Users to frequently check this page for any changes to stay informed about how we are helping to protect the personal information we collect. You acknowledge and agree that it is your responsibility to review this privacy policy periodically and become aware of modifications.

Your acceptance of these terms

By using this Site, you signify your acceptance of this policy and terms of service. If you do not agree to this policy, please do not use our Site. Your continued use of the Site following the posting of changes to this policy will be deemed your acceptance of those changes.

Contacting us

If you have any questions about this Privacy Policy, the practices of this site, or your dealings with this site, please contact us at:

Premium Edu Serv SRL
str. Gh. Lazar nr.5, ap.2
300080 Timisoara
Romania

+4 0256 400 800

cursuri@sinpro.ro

This document was last updated on July 13, 2016.


Inscriere curs foto SinPRO
Prenume*introdu aici prenumele tau
Nume*introdu aici numele tau
Email*introdu aici emailul tau (cu mare atentie, pe el primesti raspuns legat de inscrierea ta)
Telefon*introdu aici numarul tau de telefon
Localitatea*introdu localitatea din care vii la curs
Observatii introdu aici orice observatii ai vis-a-vis de inscriere (ex: vreau in grupa 2)
Sursa inscriere Lead
×